Đăng ký

Phong cách nghệ thuật của nhà thơ Tố Hữu

656 từ
Đề bài

 Nêu những nét chính của phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu

Hướng dẫn giải

Nhìn một cách bao quát, thơ Tố Hữu là thơ trữ tình chính trị. Đối với Tố Hữu, thơ trước hết là phương tiện phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, cho những nhiệm vụ được hình thành trong những giai đoạn lịch sử khác nhau. Thơ Tố Hữu thể hiện khá đậm nhiệt tình chính trị: ngợi ca những con người mang lý tưởng cộng sản, biểu dương những tình cảm cách mạng, cổ vũ khích lệ việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của đất nước...Đời sống được nhà thơ cảm nhận chủ yếu trên phương diện chính trị. Ông ít nói đến quan hệ đời tư, đời thường. Đối với Tố Hữu, chính trị trở thành nguồn cảm hứng, nguồn cảm xúc chân thật, sâu xa, thành lẽ sống, niềm tin... Bởi vậy, nó biến thành cái riêng, và được thể hiện qua ngôn từ của tình cảm cá nhân: tình anh em, tình mẹ con, tình yêu nam nữ..

Thơ Tố Hữu dạt dào cảm hứng lãng mạn. Điều này dễ nhận thấy qua những vần thơ chứa chan xúc cảm, hướng về lí tưởng , về tương lai, với niềm lạc quan vô bờ bến. Ông thường được coi là nhà thơ của tình cảm lớn, niềm vui lớn, lẽ sống lớn. 

Thơ Tố Hữu còn đậm đà tính dân tộc, từ nội dung đến hình thức nghệ thuật. Tác giả sử dụng nhiều thể thơ, nhưng thành công hơn cả là các thể thơ truyền thống (thơ lục bát và thơ bảy chữ). Ông thường sử dụng những lối nói quen thuộc , những so sánh, ví von truyền thống... để diễn tả nội dung mới của thời đại, của dân tộc. Thơ Tố Hữu giàu nhạc điệu, ông thường thành công trong việc khai thác nhạc điệu của thơ ca truyền thống...

Tuy nhiên, Tố Hữu ít quan tâm đến những tình cảm thuộc về đời tư, đời thường vì vậy đôi lúc khó tránh khỏi việc lí tưởng hóa hiện thực. Khả năng cách tân, hiện đại hóa cũng ít nhiều bị hạn chế. 

Theo: Cùng học vui

 

shoppe