Đăng ký

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

499 từ

  Dạng bài nghị luận về một tư tưởng đạo lí là dạng bài thường gặp. Hãy Cunghocvui.com tìm hiểu cách làm một bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí đạt điểm cao!

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

Nghị luận về một tư tưởng đạo lí

I. Mở bài 

   - Giới thiệu vấn đề cần nghị luận, nêu ra vấn đề

   - Trích dẫn tư tưởng đạo lí ra

II. Thân bài

   - Bước 1: Giải thích về tư tưởng đạo lí

      + Đầu tiên giải thích từng cụm từ, từ trong đạo lí đó cả về nghĩa đen và nghĩa bóng

      + Sau đó, giải thích mệnh đề, hàm nghĩa đạo lí đó, hàm ý, ý nghĩa mà đạo lí đang đề cập đến

     (Không nên cắt nghĩa vụn từng từ)

   - Bước 2: Phân tích và nêu ra ví dụ chứng minh về sự tốt đẹp của tư tưởng đạo lí đó

       + Ở bước này, người viết đi sâu vào giải thích nghĩa của tư tưởng đạo lí ấy một cách đầy đủ hơn. Đồng thờ đưa ra thêm những dẫn chứng cụ thể thực tiễn để chứng minh và làm sáng tỏ vấn đề

   - Bước 3: Bàn luận, đánh giá, mở rộng vấn đề 

       + Bàn luận về mặt tích cực và mặt trái của vấn đề

       + Đánh giá vấn đề: về mặt đúng - sai, những hạn chế của tư tưởng đạo lí đó đối với thời đại ngày hôm nay

       + Phê phán, bác bỏ những vấn đề sai lệch liên quan (nếu có)

       + Mở rộng vấn đề. 

   - Bước 4: Rút ra bài học và lời khuyên gửi gắm

      + Từ đó, bản thân tựu rút ra bài học cho mình về những nahnaj thức, tưu tưởng đúng đắn 

      + Đưa ra lời khuyên, lời kêu gọi mọi người hãy học theo những đạo lí tốt đẹp áp dụng vào cuộc sống

III. Kết bài

   - Khẳng định lại vấn đề

 

Mong rằng bài viết nghị luận về một tư tưởng đạo lí sẽ giúp ích cho các bạn!

shoppe