Đăng ký

Hãy giải thích và câu nói của Hoài Thanh: “Văn chương bắt đầu từ cuộc sống lao động của con người”

433 từ

Hãy giải thích và câu nói của Hoài Thanh: “Văn chương bắt đầu từ cuộc sống lao động của con người”

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI
1. Giải thích:
Tại sao nói cuộc sống lao động của con người là khởi nguồn của văn chương?
- Chính lao động mới tạo nên hai tiếng con người và bằng lao động con người mới tạo nên những giá trị vật chất và tinh thần cho xã hội. Cuộc sống lao động của con người là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca, nhạc, họa...
- Văn chương chính là đời sống tâm hồn, tình cảm của con người. Văn chương đi ra từ cuộc sống lao động và trở về phục vụ cuộc sống lao động. 

2. Chứng minh
a. Trong cuộc sống sinh hoạt, lao động, con người có nhu cầu giãi bày tâm tư tình cảm. Những câu hò, điệu hát ra đời, ví dụ như ca dao, dân ca, truyện kể...
b. Hai cuộc kháng chiến vệ quốc trở thành đề tài, cảm hứng cho văn học.
- Văn học kháng chiến chống Pháp: Tố Hữu, Chủ tịch Hồ Chí Minh...
- Văn học kháng chiến chống Mĩ: Phạm Tiến Duật, Nguyễn Khoa Điềm...
c. Cuộc sống hòa bình, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã thành những chủ đề cho văn học nghệ thuật.

shoppe