Đăng ký

Giới thiệu về Ru - xô và tác phẩm Ê - min hay Về giáo dục

474 từ Văn mẫu

Đề bài: Giới thiệu về Ru - xô và tác phẩm Ê - min hay Về giáo dục

Bài làm

G.G. Ru-xô (1712 - 1788) là nhà triết học lớn của nước Pháp ở thế kỉ Ánh sáng. Năm 14 ông tuổi học nghề thợ chạm, rồi sống lang thang, làm đủ các nghề như dạy nhạc, làm đầy tớ, làm gia sư,... Nhờ thông minh, biết tự học và sáng tạo, ông đã trở thành nổi tiếng với khoảng 10 tác phẩm gồm nhạc kịch, tiểu thuyết, luận vấn, triết học, tiêu biểu nhất là hai tác phẩm: “Khế ước xã hội” và ,Ê-min hay là về Giáo dục”.

Quan điểm triết học của Ru-xô rất tiến bộ: đề cao con người tự nhiên, chống lại con người xã hội, đấu tranh cho một nền giáo dục dân chủ, tự do, lên án xã hội đương thời đã chà đạp, nô dịch và làm tha hóa con người.

Tác phẩm “Ê-min hay là về Giáo dục” được Ru-xố viết vào năm 1762; nó là đỉnh cao triết học của ông, gồm có 5 cuốn. Ê-min là một nhân vật tượng trưng, được nuôi dưỡng từ thơ bé trong cuộc sống tự nhiên, trong môi trường dân chủ và tự do mà trí tuệ, nhân cách và thể lực ngày một phát triển tốt đẹp.

Trích đoạn “Đi bộ ngao du" rút trong cuốn 5, khi Ê-min đã khôn lớn, trưởng thành.

Qua đoạn trích, Ru-xô khẳng định đi bộ ngao du thật có ích và vô cùng thú vị.