Đăng ký

Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Thiếp

401 từ Văn mẫu

Đề bài: Giới thiệu một vài nét về Nguyễn Thiếp

Nguyễn Thiếp (1723-1804) tự là Khải Xuyên, hiệu là Lạp Phong cư sĩ. Người đời mến mộ cụ, nên gọi là La Sơn phu tử hay La Sơn tiên sinh.

Nguyền Thiếp quê ở làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, huyện Căn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Tư chất thông minh, tài cao, đức trọng. Sau khi đỗ Hương Cống (Cử nhân), Nguyễn Thiếp ra làm quan trên 10 năm, cụ từ quan, dựng am trên núi Thiên Nhẫn, sống cuộc đời ẩn dật. Vua Quang Trung rất kính ái và trọng vọng Nguyễn Thiếp; nhiều lần tặng lụa và vàng bạc, nhưng cụ đều đa tạ và chối từ.

Nguyền Thiếp để lại khoảng 100 bài thơ, bài văn, phần lớn bằng chữ Hán, trong đó có trên 10 bài tấu, khải, tựa, kí, thư từ. Nhà sử học Phan Huy Chú khi bình phẩm về thơ Nguyễn Thiếp, đã viết: "... thơ thanh nhã, lí thú thung dung, thực là lời nói của người cố đức”.

Bài tấu "Luận học pháp” (Bàn luận về phép học), các bài thơ: Vũ trung vọng cố hương” (Trong mưa nhìn quê cũ), "Phù Thạch phùng lão ngư” (Gặp ông già đánh cá ở Phù Thạch),... đã thể hiện tấm lòng ưu ái của cụ.

shoppe