Giải câu 11 Trang 210 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

     Đã biết áp suất hơi trên mặt chất lỏng càng thấp thì nhiệt độ sôi càng thấp.

     Khi đổ nước lạnh ngoài cổ bình thì nhiệt độ hơi trong bình giảm làm áp suất giảm \(\Rightarrow\) giảm nhiệt độ sôi tới \(80^0 C\) và nước lại sôi.

Tags chất lỏng nước càng giảm 80 độ C nước đang sôi nhiệt độ sôi nhiệt độ áp suất thấp hơi đổ nước lạnh ngoài cổ bình

Có thể bạn quan tâm