Giải câu 15 Trang 210 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần để đưa nhiệt độ của nhôm từ \(20^0 C\) lên \(658^0 C\) là:

           \(Q_1=m.c(t-t_0)\)

Nhiệt lượng cần để hóa lỏng nhôm là:   \(Q_2=\lambda m\)

Nhiệt lượng tổng cộng cần cung cấp là:

           \(Q=Q_1+Q_2=mc(t-t_0)+\lambda m\)

               \(=896.0,1.(658-20)+3,9.10^5.0,1\)

               \(=96165(J)=96,165(KJ).\)

Có thể bạn quan tâm