Giải câu 6 Trang 209 - Sách giáo khoa Vật lí 10

Hướng dẫn giải

     Nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi được gọi là nhiệt hóa hơi của chất lỏng ở nhiệt độ sôi: Q=Lm

      Trong đó: L là nhiệt hóa hơi riêng, phụ thuộc bản chất của chất lỏng, đơn vị là jun trên ki-lô-gam(J/kg).

      m là khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành khí ở nhiệt độ sôi.

Có thể bạn quan tâm