Đăng ký

Giải bài 8 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Ước tính số gạch cần mua ? Giả sử gia đình em cần lát một nền nhà hình chữ nhật bằng gạch hình vuông có cạnh là 30 cm.

Hãy đo kích thước nền nhà đó rồi ghi vào ô trống trong bảng sau:


Chiều rộng (m) Chiều dài (m) Số gạch cần mua (viên)
x y xy/0,09
5,5 6,8 Khoảng 416 viên
... ... ...

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn : Học sinh tự đo kích thước nền nhà mình để biết giá trị của x,y rồi thay vào biểu thức \(\dfrac{xy}{0,09}\) và tính giá trị của biểu thức này ( lấy kết quả là số nguyên không nhỏ hơn kết quả tính được )