Đăng ký

Giải bài 6 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX).

Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:

Giải bài 6 trang 28 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Hướng dẫn giải

\(N: x^2 = 3^2 = 9\);                                                              \(Ê: 2x^2 +1 = 2.5^2 + 1 = 51\);

\(T: y^2= 4^2 =16\);                                                            \(H: x^2 + y^2= 3^2 + 4^2 =25\);

\(Ă: \dfrac{1}{2}(xy + z) = \dfrac{1}{2}(3.4 +5)= 8,5\);                                \(V: z^2 – 1= 5^2 – 1 = 24\);

\(L: x^2 - y^2 = 3^2 – 4^2 = -7\)

Biểu thức ứng với chữ \(I: 2(y + z) = 2(4 +5) =18\);

Biểu thức ứng với chữ \(M: \sqrt{x^2+y^2} = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5.\)

Viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào bảng , ta có :

-7 51 24 8,5 9 16 25 18 51 5
L Ê V Ă N T H I Ê M

Vậy nhà toán học nổi tiếng là : LÊ VĂN THIÊM