Đăng ký

Giải bài 60 trang 83 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Trên đường thẳng d, lấy ba điểm phân biệt I, J, K (J ở giữa I và K).

Kẻ đường thẳng l vuông góc với d tại J. Trên l lấy điểm M khác với điểm J. Đường thẳng qua I vuông góc với MK cắt l tại N.

Chứng minh KN ⊥ IM.

Hướng dẫn giải

KM ⊥ IN ( giả thiết ) Suy ra KM là đường cao của tam giác IKN.

NJ ⊥ IK ( giả thiết )  Suy ra NJ là đường cao của tam giác IKN.

Tam giác IKN có hai đường cao KM và NJ nên M là trực tâm của tam giác IKN.

Suy ra IM là đường cao của tam giác IKN

Nên IM ⊥ KN.