Đăng ký

Giải bài 45 trang 55 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng 1.

\(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:......= \dfrac{x}{x+6}\)

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải của đẳng thức là \(\dfrac{x}{x+n}\)

trong đó n là số tự nhiên lớn hơn 1 tùy ý mà em thích.

Hướng dẫn giải

Ta có : 

\(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:\dfrac{x+4}{x+3}:\dfrac{x+5}{x+4}:\dfrac{x+6}{x+5}= \dfrac{x}{x+6}\)

Câu đố tương tự :

\(\dfrac{x}{x+1}:\dfrac{x+2}{x+1}:\dfrac{x+3}{x+2}:.........= \dfrac{x}{x+11}\)