Đăng ký

Giải bài 44 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

 Tìm biểu thức Q, biết rằng:

\(\dfrac{x^2+2x}{x-1}.Q=\dfrac{x^2-4}{x^2-x}\)

 

Hướng dẫn giải

Ta có : \(\dfrac{x^2+2x}{x-1}.Q=\dfrac{x^2-4}{x^2-x}\)

Suy ra : Q = \(\dfrac{x^2-4}{x^2-x}:\dfrac{x^2+2x}{x-1}=\dfrac{x^2-4}{x^2-x}.\dfrac{x-1}{x^2+2x}\)

                  = \(\dfrac{(x-2)(x+2).(x-1)}{x(x-1).x(x+2)}=\dfrac{x-2}{x^2}\)