Đăng ký

Giải bài 42 trang 132 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Trên hình 160 (AC // BF), hãy tìm tam giác có diện tích bằng diện tích tứ giác ABCD.

Hướng dẫn giải

 Vì AC // BF nên khoảng cách từ B và F đến AC là bằng nhau. Hơn nữa hai \(\triangle\)ABC và \(\triangle\)AFC có cùng cạnh AC.

 Do đó : \(S_{ABC}=S_{AFC}\)

 Ta có : \(S_{ABCD} = S_{ADC}+S_{ABC}=S_{ADC}+S_{AFC} = S_{ADF}\)

 Vậy, ta tìm được \(\triangle\)ADF có diện tích bằng diện tích tứ giác ABCD (đpcm)