Đăng ký

Giải bài 40 trang 131 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Tính diện tích thực của một hồ nước có sơ đồ là phần gạch sọc trên hình 155 (cạnh của mỗi ô vuông là 1cm, tỉ lệ 1/10000)

Hướng dẫn giải

 Diện tích gạch sọc bằng :

     (6.8) - 14,5 = 33,5 (ô vuông)

 Diện tích thực tế bằng :

     33,5 . 10000 = 335000 (cm\(^2\)) = 33,5 (m\(^2\))

shoppe