Đăng ký

Giải bài 39 trang 131 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Thực hiện các phép vẽ và đo cần thiết để tính diện tích một đám đất có dạng như hình 154 ,  trong đó AB // CE và được vẽ với tỉ lệ \(\dfrac{1}{5000}\)

Hướng dẫn giải

 Chia đám đất ABCDE thành hình thang ABCE và hình tam giác ECD.

 Vẽ đường cao CH của hình thang và đường cao DK của tam giác 

 Đo AB, CE, CH, DK

 Tính diện tích ABCE và diện tích ECD

 Nhân tổng hai diện tích trên với 5000 ( vì bản đồ được vẽ với tỉ lệ 5000 )