Đăng ký

Giải bài 38 trang 130 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Một con đường cắt một đám đất hình chữ nhật với các dữ liệu được cho trên hình 153. Hãy tính diện tích phần con đường EBGF (EF//BG) và diện tích phần còn lại của đám đất.

Hướng dẫn giải

Diện tích con đường (hình bình hành) là :

       \(S_{EBGH}\) = 50.120 = 6000 (m\(^2\))

Diện tích đám đất là :

       \(S_{ABCD}\) = 150.120 = 18000 (m\(^2\))

Diện tích phần còn lại của đám đất là :

      18000 - 6000 = 12000 (m\(^2\))