Đăng ký

Giải bài 4 trang 9 SGK Hóa Học 10

   Bài 4 (Trang 9, SGK)

   - Tỉ số về khối lượng của electron so với proton: \(\dfrac{9,1094.10^{-31}kg}{1,6726.10^{-27}kg} \approx \dfrac{1}{1836}\)

   - Tỉ số về khối lượng của electron so với nơtron: \(\dfrac{9,1094.10^{-31}}{1,6748.10^{-27}} \approx \dfrac{1}{1839}\)