Đăng ký

Giải bài 3 trang 9 SGK Hóa Học 10

   Bài 3 (Trang 9, SGK)

   Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 1000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6cm thì đường kính nguyên tử sẽ là 600m.

   Vì \(d_{nguyên tử} = 10000 \times d_{hạt nhân}\)

        \(\Leftrightarrow d _{nguyên tử} = 10000 \times 6 = 60000cm = 600m\)

   Vì vậy, chúng ta chọn C.