Đăng ký

Giải bài 37 trang 51 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Đố. Cho phân thức

Giải bài 37 trang 51 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Hướng dẫn giải

Gọi M là phân thức phải tìm, ta có : 

\(\dfrac{2x + 1}{x^2 – 3} – M = -\dfrac{2x + 1}{x^2 – 3}\)

Từ đó Suy ra : 

\(M = \dfrac{2x + 1}{x^2 – 3} + \dfrac{2x + 1}{x^2 – 3} = \dfrac{4x + 2}{x^2 – 3}\)

Vậy , phân thức cần tìm là : \(\dfrac{4x + 2}{x^2 – 3}\)