Đăng ký

Giải bài 28 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Theo qui tắc đổi dấu ta có

Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

Giải bài 28 trang 49 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Hướng dẫn giải

a) \(-\dfrac{x^{2}+2}{1-5x} =\dfrac{x^{2}+2}{-(1-5x)} =\dfrac{x^{2}+2}{5x-1}\)

b) \(-\dfrac{4x+1}{5-x} =\dfrac{4x+1}{-(5-x)} =\dfrac{4x+1}{x-5}\)