Đăng ký

Đáp án đề thi vào 10 môn Toán 2020 trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội

    Cunghocvui xin hướng dẫn các bạn giải đề thi vào lớp 10 năm 2020 môn Toán trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội 

Đề thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội

   Bài 2. 

c, Hai ô tô khởi hành cùng một lúc trên quãng đường từ A tới B dài 120km. Vì mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai là 10km nên đến B trước ô tô thứ hai là 0,4 giờ. Tính vận tốc mỗi ô tô, biết rằng vận tốc của mỗi ô tô là không đổi trên cả quãng đường AB.

de-thi-vào-10-mon-toan-nam-2020-chuyen-su-pham-ha-noi

de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-pic-2

 

Đáp án Đề thi tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm Hà Nội

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-1

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-2

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-3

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-4

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-5

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-6

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-7

dap-an-de-thi-vao-10-mon-toan-2020-chuyen-su-pham-ha-noi-8

   Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

 

shoppe