Đăng ký

Bí kíp tính nhẩm với các con số - Bộ các cách tính nhẩm nhanh nhất

Bí kíp tính nhẩm với các con số - Bộ các cách tính nhẩm nhanh nhất

Gửi các em bản chọn lọc các cách tính nhẩm nhanh nhất với các con số mà chúng tôi đã thu thập được. Bài viết này sẽ giúp các em học sinh ghi nhớ, tính toán một dễ dàng cũng như áp dụng rút ngắn thời gian làm bài với các con số.

I. Cách tính nhẩm cộng trừ nhanh nhất

    1. Đối với phép cộng

 • Ghi nhớ quy tắc cộng nhẩm

Ta hoàn toàn có thể thực hiện bằng cách lắng nghe, quan sát và cảm nhận các con số mà không cần dùng đến giấy bút hay bất kỳ một chiếc máy tính nào cả. Mời các bạn cùng theo dõi qua ví dụ sau:

Ví dụ 1: 12 +34

Cách làm: Khi bạn nghe thấy các con số, hãy thực hiện cộng từ trái sang phải ( thông thường cộng từ phải sang trái ).

\(12+34 \space\space \overrightarrow {(\ cộng \ 30 \ trước)} \ \space42 +4=46\)

12 cộng với 3,bằng 42 cộng với 4 bằng 46.

Ví dụ 2: 224 + 373

Ta thực hiện tương tự lấy 224 cộng với 300, bằng 524 cộng 70, bằng 594 cộng 3, bằng 597

\(224+373 \space\space \overrightarrow {(\ cộng \ 300 \ trước)} \ \space524+73 \space\space \overrightarrow {(\ cộng \ 70 \ trước)} \ \space594+3=597\).

Các bước thực hiện nhìn có vẻ khá chậm chạp và rắc rối nhưng các bạn yên tâm, bằng việc luyện tập phương pháp này một cách thường xuyên, một khi bạn đã quen dần với nó thì bạn có thể dễ dàng tìm đáp số cho các bài toán trong đời sống hàng ngày mà không cần sử dụng bất kì một phương tiện tính toán nào.

 • Phân loại phép tính

Đối với mỗi bài toán, ước lượng kết quả sẽ giúp tăng tốc độ tính toán . Chúng ta cần phân loại chúng thành các dạng khác nhau với từng con số nhất định. Ở đây, Chúng ta phân loại các bài toán cộng thành 3 dạng như sau:

Dạng 1: Cộng khi tổng hàng đơn vị bé hơn 10.

Ví dụ: 12 + 14?

\(12+14 \space\space \overrightarrow {(\ cộng \ 10 \ trước)} \ \space22 +4=26\)

Dạng 2: Cộng tổng khi hàng đơn vị lớn hơn 10 và kết quả phép tính nhỏ hơn 100.

Ví dụ: 25 + 56?

Đối với dạng này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật phần bù. Sau đây là phần bfu tròn chục gần nhất và cách thực hiện phép tính.

Phần bù của 56 = 60 - 4

\(25+56 \space\space \overrightarrow {(\ cộng \ 60 \ trước)} \ \space85-4=81\).

Ở dạng toán này với kỹ thuật phần bù, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc cộng các con số. Nó giúp bạn đọc nhanh kết quả mà không phải do dự, vì bạn không bận tâm đến số nhớ khi thực hiện phép tính.

 • Khi cộng hai số, các bạn nên đặt số lớn trước số nhỏ rồi mới tính nhẩm đếm lên trong đầu sẽ giúp các bạn nhẩm cộng nhanh hơn.

Ví dụ:

2 + 25 sẽ thành 25 + 2 như vậy sẽ nhẩm nhanh hơn.

 • Tách số cần cộng thành từng khoảng 10 , 100 ... đơn vị một lần tương ứng.

Ví dụ:

68 + 31 = 68 + 10 + 10 + 10 + 1 = 78 + 10 + 10 + 1 = 88 + 10 + 1 = 98 + 1 = 99

654 + 234 = 654 + 100 + 100 + 10 + 10 + 10 + 4 = 854 + 10 + 10 + 10 + 4 = 884 + 4 = 888

 • Tách số cộng thứ 2 ra để tròn chục với số cộng thứ 1 sau đó cộng nhẩm với phần còn lại.

Ví dụ:

46 + 38 = 46 + 4 + 34 = 50 + 34 = 84

38 + 37 = 38 + 2 + 35 = 40 + 35 = 75

 • Dùng số tròn chục gần với số cộng thứ 2, tiếp theo cộng với số cộng thứ 1, sau đó trừ đi số thừa.

Ví dụ:

47 + 39 = 47 + 40 – 1 = 87 – 1 = 86

 • Tách các số cộng thành các số tròn chục rồi cộng riêng số lẻ của các số cộng.

Ví dụ:

78 + 65 = 70 + 60 + 8 + 5 =130 + 13 = 143

    2. Đối với phép trừ

 • Ghi nhớ công thức trừ nhẩm

Ví dụ 1: 59 - 24?

Cách làm: Khi bạn nghe thấy các con số, hãy thực hiện trừ từ trái sang phải ( thông thường trừ từ phải sang trái ).

\(59-24 \space\space \overrightarrow {(\ trừ \ 20 \ trước)} \ \space39-4=35\)

50 trừ 20,bằng 39 trừ 4 bằng 35.

 • Đếm nhẩm ngược từ số nhỏ lên đến gần chục

Ví dụ:

+ 36 – 27 = ? các bạn đếm nhẩm 27 đến 30 là 3 đơn vị, từ 30 đến 36 là 6 đơn vị.

36 – 27 = 9

+ 64 – 38 = ? các bạn đếm nhẩm 38 đến 40 là 2 đơn vị, từ 40 đến 64 là 24 đơn vị.

64 – 38 = 2 + 24 = 26

 • Tách số ra cho tròn chục rồi trừ hoặc cộng số thừa

Ví dụ:

76 – 38 = 76 – 40 + 2 = 38

76 – 52 = 76 – 50 – 2 = 24

Tham khảo ngay: Mẹo Toán học

II. Cách tính nhẩm phép nhân chia nhanh nhất

    1. Đối với phép nhân

 • Cách tính nhẩm nhanh nhân với 10:

Một trong những quy tắc rõ ràng nhất là bất kỳ số nào nhân với 10 chỉ cần viết lại số đó rồi thêm 0

Ví dụ: 12 x10 = 120

 • Cách tính nhẩm nhanh nhân với 5:

Khi nhân với 5, câu trả lời của bạn sẽ luôn luôn kết thúc bằng 0 hoặc 5.

Ví dụ: 14 x5 = 70, 13x5 = 65

 • Cách tính nhẩm nhanh nhân với một số gần tròn chục

Bạn có thể làm một điều tương tự với nhân. Đối với 89x6, hãy tính 90x6 dễ hơn, và sau đó trừ đi 6, ta có 540-6 = 534.

 • Cách tính nhẩm nhanh nhân hai số có hai chữ số lớn gần bằng 100

Ví dụ các bạn muốn tính nhẩm 98 x 93 = ?

Các bạn thực hiện tính nhẩm như sau:

- Xác định lần lượt khoảng cách của hai số với 100, như trong ví dụ thì 98 cách 100 là 2, còn 93 cách 100 là 7.

- Lấy 2 khoảng cách nhân với nhau, như vậy ta có 2 x 7 = 14, đây chính là hai số cuối của kết quả.

Lưu ý: nếu 2 khoảng cách nhân với nhau chỉ ra số có một chữ số thì số đó chính là số hàng đơn vị, các bạn cần thêm số 0 trước số hàng đơn vị để được hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của kết quả. Vì kết quả của phép nhân 2 số với 2 số phải có 4 chữ số.

- Tiếp theo lấy số đầu tiên trừ đi khoảng cách của số thứ hai, như ví dụ trên thì sẽ có 98-7=91 như vậy các bạn sẽ có hai số đầu trong kết quả.

Hoặc các bạn có thể cộng hai khoảng cách với nhau và lấy 100 trừ đi kết quả đó thì các bạn cũng được hai số đầu trong kết quả. Ví dụ 2+7=9; 100-9=91.

Như vậy ghép hai kết quả lại các bạn sẽ được 98x93=9114.

 • Cách tính nhẩm nhanh nhân số có 2 chữ số với nhau

Ta có kết quả của phép tính nhân 2 số có hai chữ số thường là số có ba chữ số. 

Ví dụ tổng quát: ab x cd = xyz

Khi đó: x = a x c, y= b x d và z = a.d + b.c

Rất đơn giản để ghi nhớ đúng không nào. Chỉ cần dựa vào quy luật tính toán thông thường là chúng ta hoàn toàn đưa ra được phép tính nhẩm tổng hợp có thể áp dụng cho tất cả các phép nhân các số có hai chữ số với nhau.

 • Cách tính nhẩm nhanh nhân số có 2 chữ số với số 11

Như đã biết kết quả của phép tính nhân 2 số có hai chữ số thường là số có ba chữ số. Trong phép tính nhân số có hai chữ số với 11 là phép tính đặc biệt nên các bạn nên ghi nhớ thủ thuật sau đây để quá trình tính toán được thực hiện một cách nhanh nhất.

Công thức chung: Cho kết quả của phép tính sau: ab x 11 = xyz

Lúc này z = b, xy = ab +a.

Có thể thấy từ phép tính nhân bạn đầu ta đã lược giản phép tính về trở thành phép tính cộng đơn giản hơn.

Có thể bạn quan tâm: 

    2. Cách tính nhẩm phép chia nhanh nhất

 • Cách tính nhẩm nhanh với phép chia ngắn

- Viết con số lớn ra. Đây là con số mà bạn sẽ tiến hành chia (ví dụ bạn muốn chia số 741).

- Sau khi đã viết số đó ra rồi, thì vẽ 1 đường thẳng bên cạnh chữ số thứ nhất và 1 đường ngang phía trên đầu toàn bộ số đó. Bạn sẽ được một nửa hình chữ nhật. Tiếp theo, viết số mà bạn muốn chia số trên cho nó.

- Chia con số đầu tiên trong hình chữ nhật đó cho số phía ngoài hình.

Ví dụ, chia 847 cho 5. Bạn chia 8 cho 5, được 1 và dư 3. Viết 1 lên phía trên số 8 cũng như số 3 nhỏ lên phía trên bên phải số 8.

- Ngoài ra với một số phép tính cơ bản bạn hoàn toàn có thể học cách tính nhẩm nhanh bằng tay.

- Thêm 3 vào giữa 8 và 4. Ta sẽ được số mới là 34. 34 chia 5 được 6 dư 4. Viết 6 lên trên đầu số 4 và số dư viết nhỏ vào giữa 4 và 7.

- Một lần nữa ta lại có số 47 mới hình thành. 47 chia 5 được 9, và lại có dư. Viết 9 lên phía trên số 7 và bên cạnh số 9 ta viết chữ “dư” và số 2 bên cạnh nó. Điều này nghĩa là bạn đã có đáp án, và đáp án cuối cùng là (847 chia 5 được) 169 dư 2.

 • Tips: Để làm tốt phép chia các bạn nên:

- Làm phép chia ra giấy.

- Hãy chắc rằng bạn biết số bị chia, số chia, và thương là đâu.

Trên đây là những mẹo nhớ các công thức lượng giác mà Cùng học vui sưu tầm lại được. Hi vọng nó sẽ giúp các bạn có thể nhớ được những công thức đau đầu này. Chúc các bạn học tập hiệu quả! Nếu thấy hay, hãy nhớ ủng hộ và theo dõi chúng mình nhé!

shoppe