Đăng ký

Câu C1 trang 165 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Hãy cho biết năng lượng mà vật có khi được đặt tại một vị trí trong trọng trường của Trái Đất là năng lượng gì?

Hướng dẫn giải

Năng lượng mà vật có được khi đặt vật tại một vị trí trong trọng trường của Trái đất là thế năng trọng trường.

shoppe