Đăng ký

Câu 5 trang 134 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Công thức cấu tạo thu gọn nhất của một số hợp chất sau:

 

a) hãy viết công thức cấu tạo thu gọn của chúng

b) hãy viết công thức phối cảnh của hợp chất (b) và (c)

Hướng dẫn giải

b)


                                   

shoppe