Đăng ký

Câu 4 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

a, Khi ăn cơm, nếu nhai kỹ sẽ thấy vị ngọt.

b, Miếng cơm cháy vàng ở đáy nồi  hơi ngọt hơn cơm ở phía trên.

c, Nhỏ vài giọt dung dịch \({I_2}\) vào mặt mới cắt của quả chuối xanh thấy có màu xanh lục.

Giải

a, Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ trong nước bọt có amilaza thủy phân một phần tinh bột thành mantozơ và glucozơ nên có vị ngọt.

\(2{\left( {{C_6}{H_{10}}{O_5}} \right)_n} + n{H_2}O\buildrel {enzim} \over
\longrightarrow n{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}}\)

b, Cơm cháy là hiện tượng dextrin hóa bằng nhiệt sinh ra mantozơ, glucozơ nên có vị ngọt.

c, Nhỏ vài giọt dung dịch \({I_2}\) vào mặt mới cắt của quả chuối xanh thấy có  màu xanh lục do chuối chứa tinh bột.