Đăng ký

Câu 2 trang 44 SGK Hóa 12 Nâng cao

Đề bài

Nêu những đặc điểm cấu trúc của amilozơ, amilopectin và sự liên quan giữa cấu trúc với tính chất hóa học của tinh bột.

Hướng dẫn giải

Amilozơ chiếm từ 20-30% khối lượng tinh bột. Trong phân tử các gốc \(\alpha \)- glucozơ nối tiếp nhau bởi liên kết \(\alpha \)-1,4-glucozit, tạo thành chuỗi dài không phân nhánh. Phân tử khối vào khoảng 150.000 đến 600.000( ứng với n= 1000 đến 4000). Phân tử amilozơ không duỗi thẳng mà soắn lại thành hình lò xo. Mỗi vòng soắn gồm 8 mắt xích \(\alpha \)- glucozơ.

Amilopectin chiếm khoảng 70-80% khối lượng tinh bột. Amilopectin có cấu tạo phân nhánh, cứ 20-30 mắt xích \(\alpha \)- glucozơ nối với nhau bởi liên kết \(\alpha \) -1,4-glucozit tạo thành 1 chuỗi. Do đó thêm liên kết từ \({C_1}\) của chuỗi này với \({C_6}\) của chuỗi kia qua nguyên tử O (gọi là liên kết kết \(\alpha \) -1,6-glucozit) nên chuỗi bị phân nhánh. Phân tử khối vào khoảng từ 300.000-3000.000 (ứng với n= 2.000 đến 200.000).