Đăng ký

Câu 4 trang 173 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau đây:

a) Tecpen là sản phẩm trùng hợp isoporen  [ ]

b) Tinh dầu thảo mộc là hỗn hợp các tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng   [ ]  

c) Trong tinh dầu thảo mộc có nhiều tecpen và dẫn xuất chứa oxi của chúng   [ ]

d) Trong kẹo cao su bạc hà có trộn tinh dầu bạc hà [ ]

e) Trong kẹo cao su bạc hà có mnetol và mento [ ]

g) Trong kem đánh răng có mùi bạc hà màu xanh, có trộn lá bạc hà nghiền nhỏ  [ ]

h) Nước hoa là dung dịch tinh dầu thơm tách từ hoa quả thực vật  [ ]

i) Nước hóa là dung dịch chứa các chất thơm thiên nhiên hoặc tổng hợp và các chất phụ trợ khác.

Hướng dẫn giải

a) S             b) S           c) Đ           d) Đ         e) Đ          g) S          h) S           i) Đ                k) Đ