Đăng ký

Câu 4 trang 132 SGK Hóa học 11 Nâng cao

Đề bài

Hãy ghi chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào dấu [ ] ở mỗi câu sau:

 

Hướng dẫn giải

A. (Đ)                      B. (Đ)                 

C. (S)                       D. (Đ)