Đăng ký

Câu 3 trang 67 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao

Đề bài

Amino axit là gì? Viết công thức cấu tạo và tên gọi các amino axit có công thức phân tử là \({C_4}{H_9}N{O_2}.\)

Hướng dẫn giải

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino \(\left( { - N{H_2}} \right)\) và nhóm cacboxyl \(( - COOH).\)