Câu 3 trang 203 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, quá 6 mắt xích.

Hướng dẫn giải

- Một phần năng lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách ở các bậc dinh dưỡng :

+ Năng lượng mất qua hô hấp , tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng .

+ Năng lượng mất qua chất thải ( thải qua bài tiết , phân , thức ăn thừa, hoặc hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rơi rụng lá ở thực vật , rụng lông , lột xác của động vật... ) ở mỗi bậc dinh dưỡng .

- Chuỗi thức ăn ( hoặc bậc dinh dưỡng ) càng lên cao năng lượng tích lũy càng ít dần và đến mức nào đó không còn đủ duy trì của 1 mắt xích ( của 1 bậc dinh dưỡng ) . Khi 1 mắt xích ( thực chất là 1 loài , hoặc nhóm cá thể của 1 loài ) có số lượng cá thể quá ít ( nhỏ hơn kích thước tối thiểu của quần thể ) sẽ không thể tồn tại .

Tags dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Có thể bạn quan tâm