Câu 2 trang 203 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Những nguyên nhân chính nào gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Hướng dẫn giải

Những nguyên nhân chính gây ra thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái :

- Năng lượng mất qua hô hấp , tạo nhiệt ở mỗi bậc dinh dưỡng .

- Năng lượng mất qua chất thải ( thải qua bài tiết , phân thức ăn thừa hoặc năng lượng mất qua rơi rụng như rơi rụng lá ở thực vật , rụng lông , lột xác của động vật ...) ở mỗi bậc dinh dưỡng .

Tags dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Có thể bạn quan tâm