Câu 1 trang 203 Sách giáo khoa Sinh học 12

Đề bài

Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.

Hướng dẫn giải

-  Vai trò của ánh sáng đối với hệ sinh thái:

      Tất cả sinh vật trên Trái Đất đều sống nhờ vào năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Thực vật thu nhận năng lượng ánh sáng mặt trời một cách trực tiếp qua quang hợp. Một phần năng lượng tích tụ trong sinh vật sản xuất được động vật ăn thực vật sử dụng và theo trình tự năng lượng được chuyển lên các bậc dinh dưỡng tiếp theo. 

-    Ví dụ :

+ Tùy từng loài cây mà người ta chọn khoảng cách hợp lí để cây thu nhận được ánh sáng đầy đủ đem lại năng suất cao .

+ Chiếu sáng liên tục , để cứ trong 24 giờ thì gà đẻ 2 trứng .

Tags dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Có thể bạn quan tâm