Câu 1 trang 169 Sách giáo khoa Sinh học 9

Đề bài

Nêu các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

Hướng dẫn giải

Có nhiều biện pháp chống ô nhiễm như các biện pháp xử lí chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt , cải tiến công nghệ để có thể sản xuất ít gây ô nhiễm , sử dụng nhiều loại năng lượng không gây ô nhiễm như năng lượng mặt trời , năng lượng gió,.. xây dựng nhiều công viên , trồng cây xanh để hạn chế bụi và điều hòa khí hậu ,... Cần tăng cường công tác tuyên truyền và giáo dục để nâng cao hiểu biết và ý thức của mọi người về phòng chống ô nhiễm.

Tags ô nhiễm môi trường

Có thể bạn quan tâm