Đăng ký

Bài 5 trang 196 - Sách giáo khoa Hóa 12

 Người nặng 60kg có thể dùng lượng chất Acesulfam K tối đa trong một ngày là :

   60 x 15mg = 900mg/ngày

Vì vậy, chúng ta chọn D.