Đăng ký

Bài 4 trang 196 - Sách giáo khoa Hóa 12

  Một số chất gây nghiện : thuốc an thần (seđuxen , meprobamat), amphetamin, moocphin (thuốc phiện), rượu etylic, nicotin (\(C_{10}H_{14}N_2\)), cafein (\(C_8H_{10}N_4O_2\)) , hassish (cần sa, bồ đà)...