Đăng ký

Bài 4 trang 47 SGK Toán 5

Đề bài

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là \(0,15km\) và chiều rộng bằng \(\frac{2}{3}\) chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, là héc -ta.

Hướng dẫn giải

- Đổi 0,15km=150m.

- Tìm chiều dài và chiều rộng theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- Diện tích = chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết

Đổi \(0,15km = 150m\)

Ta có sơ đồ:

 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

             \(2+3 = 5\) ( phần)

Chiều rộng sân trường là:

             \(150: 5\times 2 = 60(m)\)

Chiều dài sân trường là:

             \(150 - 60 = 90 (m)\)

Diện tích sân trường là:

              \(90 \times 60 = 5400 (m^2)\)

               \( 5400 m^2 = 0,54\) ha

                             Đáp số: \(5400 (m^2)\) hay \(0,54\) ha

 

shoppe