Đăng ký

Bài 4 trang 125 SGK Sinh học 9

Đề bài

Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào ?

Hướng dẫn giải

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống của động vật, tạo điều kiện cho động vật nhận biết được các vật và  định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.