Đăng ký

Bài 3 trang 41 SGK Sinh học 9

Đề bài

Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1 ?

Hướng dẫn giải

Vì:

+ Đàn ông sinh ra hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau.

+ 2 loại tinh trùng này tham gia thụ tinh với xác suất ngang nhau.

+ Hợp tử XX và XY có sức sống ngang nhau.