Đăng ký

Bài 3 trang 175 SGK Toán 5

Đề bài

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh:

Học sinh không thích bóng đá có khoảng:

A. 5 học sinh                             B. 9 học sinh

C. 25 học sinh                           D. 20 học sinh

Hướng dẫn giải

Hình quạt biểu thị số học sinh thích đá bóng lớn hơn một nửa hình tròn.

Vậy số học sinh thích bóng đá lớn hơn:

           40 : 2 = 20 (học sinh)

Chọn đáp án C.

shoppe