Đăng ký

Bài 3 trang 133 SGK Toán 5

Đề bài

Một người đi từ A lúc 6 giờ 45 phút và đến B lúc 8 giờ 30 phút. Giữa đường người đó nghỉ 15 phút. Hỏi nếu không kể thời gian nghỉ ngơi, người đó đi quãng đường AB hết bao nhiêu thời gian ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức:

Thời gian đi = thời gian đến - thời gian xuất phát - thời gian nghỉ (nếu có).

Lời giải chi tiết

Thời gian người đó đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ) là:

           (8 giờ 30 phút - 6 giờ 45 phút) - 15 phút = 1 giờ 30 phút 

                                                                Đáp số: 1 giờ 30 phút 

shoppe