Đăng ký

Bài 2 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 2. Cách bảo quản thực phẩm (thịt, cá,…) bằng cách nào sau đây được coi là an toàn ?

A.Dùng fomon, nước đá                                

B.Dùng phân đạm, nước đá

C.Dùng nước đá và nước đá khô                  

D.Dùng nước đá khô, fomon.

Hướng dẫn giải

Chọn C