Đăng ký

Bài 1 trang 266 SGK hóa học 12 nâng cao

Đề bài

Bài 1. Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người ?

A. Penixilin, amoxilin                    

B. Vitamin C, glucozơ.

C. Seduxen, moocphin                  

D. Thuốc cảm pamin, paradol.

Hướng dẫn giải

Chọn C.

shoppe