Đăng ký

Bài 2 trang 172 SGK Toán 5

Đề bài

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Hướng dẫn giải

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

          96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

         24 x 24 = 576 (m2)

Vậy diện tích của thửa ruộng hình thang là 576m2.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

        576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

          (72 - 10 ) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

          72 - 31 = 41 (m)

                                                     Đáp số: a) 16m ; b) 41m;  31m.

shoppe