Đăng ký

Bài 2 trang 170 SGK Toán 5

Đề bài

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó.

Hướng dẫn giải

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Áp dụng công thức giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

       Số lớn = (tổng + hiệu) : 2 ;       Số bé = (tổng - hiệu) : 2

- Diện tích = chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

                 120 : 2 = 60 (m)

Ta có sơ đồ:

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

          (60 + 10) : 2 = 35 (m)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

          60 - 35 = 25 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

         35 x 25 = 875 (m2)

                                 Đáp số: 875m2 

shoppe