Đăng ký

Bài 2 trang 160 SGK Sinh học 9

Đề bài

Kể tên những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên mà em biết; tác hại của những việc làm đó; những hành động cần thiết để khác phục ảnh hưởng xấu dó rồi liệt kê vào bảng sau:

Bảng 53.2. Bảng ghi những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và biện pháp khắc phục

Tên việc làm

Tác hại

Cần làm gì để khác phục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên việc làm

Tác hại

Cần làm gì để khác phục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Bảng 53.2. Bảng ghi những việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên và biện pháp khắc phục

Tên việc làm

Tác hại

Cần làm gì để khác phục

Săn bắt thú quý hiếm

Mất, gây tuyệt chủng nhiều loài sinh vật => mất cân bằng hệ sinh thái

Chăm sóc , bảo vệ thú quý hiếm

Chặt phá rừng bừa bãi

Xói mòn đất , thoái hóa đất , lũ lụt, biến đổi khí hậu , mất cân bằng hệ sinh thái

Khai thác rừng hợp lí có quy hoạch , sau khi khai thác có thực hiện trồng lại rừng phục hồi và bảo vệ

Xả rác bừa bãi

Ô nhiễm môi trường

Giáo dục mọi người có ý thức giữa gìn bảo vệ môi trường giữ vệ sinh nơi ở và nơi công cộng

Tên việc làm

Tác hại

Cần làm gì để khác phục

Săn bắt thú quý hiếm

Mất, gây tuyệt chủng nhiều loài sinh vật => mất cân bằng hệ sinh thái

Chăm sóc , bảo vệ thú quý hiếm

Chặt phá rừng bừa bãi

Xói mòn đất , thoái hóa đất , lũ lụt, biến đổi khí hậu , mất cân bằng hệ sinh thái

Khai thác rừng hợp lí có quy hoạch , sau khi khai thác có thực hiện trồng lại rừng phục hồi và bảo vệ

Xả rác bừa bãi

Ô nhiễm môi trường

Giáo dục mọi người có ý thức giữa gìn bảo vệ môi trường giữ vệ sinh nơi ở và nơi công cộng