Đăng ký

Bài 2 trang 151- sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Nêu các phương pháp luyện thép và cho biết ưu điểm, nhược điểm của mỗi phương pháp.

Hướng dẫn giải

Các phương pháp luyện thép:

- Phương pháp Bet-xo-me;

- Phương pháp Mac-tanh;

- Phương pháp lò điện;

  Ưu điểm Nhược điểm
PP Bet-xo-me thời gian ngắn áp suất lớn, tốn oxi,chỉ dùng luyện thép thường
PP Mac-tanh Kiểm soát được tỉ lệ các nguyên tố thời gian chậm
PP Lò điện dễ điều chỉnh nhiệt độ, thép đặc biệt có thành phần đặc biệt: W,Mo,Cr công suất bé