Đăng ký

Bài 2 trang 146 SGK Toán 5

Đề bài

Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc 120km/giờ. Hỏi vận tốc đó báo gấm chạy trong \(\frac{1}{25}\) giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

Hướng dẫn giải

Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Lời giải chi tiết

Quãng đường báo gấm chạy được trong \(\frac{1}{25}\) giờ là:

              120 x \(\frac{1}{25}\) = 4,8 (km)

                                                                   Đáp số: 4,8km.

shoppe