Đăng ký

Bài 2 trang 145 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Cho sắt tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng thu được V lít khí \(H_2\) (đktc), dung dịch thu được cho bay hơi thu được tinh thể \(FeSO_4.7H_2O\) có khối lượng là 55,6 gam. Thể tích khí \(H_2\)(đktc) được giải phóng là :

A.8,19 lít.                                          B.7,33 lít.

C.4,48 lít.                                          D.6,23 lít.

Hướng dẫn giải

\(Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2\)

\(n_{Fe}=n_{FeSO_4.7H_2O}=\dfrac {55,6}{278}=0,2(mol)\)

Theo phương trình hóa học trên, ta có: \(n_{Fe}=n_{H_2}=0,2(mol)\)

Suy ra, \(V_{H_2}=22,4\times 0,2=4,48(lít)\)

Vì vậy, chúng ta chọn C