Đăng ký

Bài 2 trang 144 SGK Địa lí 9

Đề bài

Chúng ta cần tiến hành những biện pháp gì để phát triển giao thông vận tải biển?

Hướng dẫn giải

Những biện pháp phát triển giao thông vận tải biển:

- Sắp xếp lại và phát triển đồng bộ hệ thống cảng biển, từng bước cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa các cảng biển hiện có, xây dựng các cảng mới (đặc biệt là các cảng nước sâu)

- Phát triển đội tàu vận tải biển (các tàu chở công-ten-nơ, tàu chở dầu và các tàu chuyên dùng khác)

- Phát triển toàn diện dịch vụ hàng hải (hệ thống hậu cần và dịch vụ ở cảng, dịch vụ trên bờ.

- Nâng cao năng lực ngành đóng tàu biển, nâng cao chất lượng đội ngũ kĩ sư, lái tàu thuộc ngành giao thông vận tải biển.